All Posts By

Guðmundur Rúnar Árnason

Powrót do pracy!

By Front-left-pl, Front-right-pl, Uncategorized

Straciłeś pracę?

Chcesz dowiedzieć się jak ją znaleźć?

W takim razie kurs Powrót do pracy organizowany dla członków związków takich jak Efling, Hlíf, Stowarzyszenie pracowników i marynarzy Keflavík oraz VSFK to coś dla Ciebie.

Kurs pomaga nabyć umiejętności niezbędnych do znalezienia zatrudnienia. Dlatego kluczowymi elementami kursu są m.in. komunikacja, umiejętność korzystania z komputera, obsługa stron www oraz aplikacji i programów z ofertami pracy, jak skutecznie znaleźć pracę.

Nauczanie odbywa się w grupach 14 osobowych – dwóch nauczycieli przydzielonych jest do każdej z grup – kurs odbywa się na laptopach.

Kursy dostępne w języku islandzkim.

 • Co mam do zaoferowania? Zebranie umiejętności w katalogu.

Kurs odbędzie się 22 czerwca: godz. 9-12

 • Kim jestem? Przygotowanie CV i listu motywacyjnego.

Kurs odbędzie się 24 czerwca: godz. 9-12.

 • Jak to zrobić? Praktyczne wskazówki dotyczące poszukiwania pracy.

Kurs odbędzie się 26 czerwca: godz. 9-12.

 • W jaki sposób technologia wykorzystywana jest do poszukiwania pracy? Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnej w poszukiwaniu pracy.

Kurs odbędzie się 29 czerwca: godz. 9-14: 30 (półgodzinna przerwa na lunch).

Kursy prowadzone w języku angielskim.

 • Co mam do zaoferowania? Zebranie umiejętności w katalogu.

Kurs odbędzie się 22 czerwca: godz. 12.30-15.30.

 • Kim jestem? Przygotowanie CV i listu motywacyjnego.

Kurs odbędzie się 24 czerwca: godz. 12.30 – 15.30.

 • Jak to zrobić? Praktyczne wskazówki dotyczące poszukiwania pracy.

Kurs odbędzie się 26 czerwca: godz. 12.30-15.30.

 • W jaki sposób technologia wykorzystywana jest do poszukiwania pracy? Wykorzystanie technologii i programów komunikacyjnych w poszukiwaniu pracy.

Kurs odbędzie się 29 czerwca: godz. 9-14: 30 (półgodzinna przerwa na lunch).

Koszt jednego kursu to 3000 ISK, z wyjątkiem kursu wykorzystania technologii, który kosztuje 4000 ISK.

Wszystkie kursy odbędą się w siedzibie Mímir przy Höfðabakki 9.

Rejestracja tutaj.

Do zobaczenia!

Zasiłek wyrównawczy z tytułu obniżenia etatu

By Front-right-pl

Celem powyższego jest to, aby pracodawcy jak najdłużej utrzymały swoich pracowników w przedsiębiorstwach zamiast ich zwalniać. Utrzymanie stosunku pracy jest rzeczą cenną zarówno dla pracobiorców, jak i przedsiębiorstw. Należy chronić pracobiorców w czasie przejściowej recesji gospodarczej, tak aby ich straty były jak najmniejsze – zarówno finansowe, jak i społeczne.

Warunkiem możliwości zwrócenia się pracodawców do swoich pracowników z wnioskiem o obniżenie etatu jest niższa aktywność gospodarcza firmy w wyniku obecnie panujących w kraju nadzwyczajnych okoliczności.

Jednakże do obniżenia etatu może dojść wyłącznie za porozumieniem pracodawcy i pracownika.

Najważniejsze kwestie prawne na temat zasiłku dla bezrobotnych jako zasiłku wyrównawczego z tytułu obniżenia etatu:

 • Obniżenie etatu musi opierać się na porozumieniu między firmą a pracownikiem, które określa, w jaki sposób uległa zmiana etatu oraz jakim okresem jest ona objęta.
 • Obniżenie etatu nie może obejmować mniej niż 20 punktów procentowych.
 • Etat pracobiorcy po obniżeniu etatu nie może być niższy niż 25 procent.
 • Kwota zasiłku wyrównawczego musi być proporcjonalna do obniżonego etatu.
 • Kwota wynagrodzenia od pracodawcy wraz z zasiłkiem dla bezrobotnych wynosi maksymalnie 90 procent wynagrodzenia przed obniżeniem etatu – jednakże maksymalnie do 700 000 ISK.
 • W przypadku gdy wynagrodzenie z tytułu pełnego etatu wynosi przed obniżeniem etatu co najwyżej 400 000 ISK, zasiłek wyrównawczy pokrywa utracone wynagrodzenie z tytułu obniżenia etatu w całości.
 • W przypadku gdy wynagrodzenie z tytułu pełnego etatu wynosi przed obniżeniem etatu ponad 400 000 ISK, kwota wynagrodzenia wraz zasiłkiem wyrównawczym nie może być niższa niż 400 000 ISK.
 • Umowa o obniżenie etatu nie sprawia, że pracownik traci prawo to pełnej kwoty zasiłku dla bezrobotnych naliczonego na podstawie kwoty wynagrodzenia, w przypadku gdy w późniejszym czasie utraci pracę.
 • Studenci mają możliwość otrzymania zasiłku wyrównawczego, jeżeli spełniają warunki niniejszych przepisów ustawy.
 • W przypadku ogłoszenia upadłości firmy pracobiorca zachowuje prawo do wynagrodzenia z Funduszu gwarancyjnego.
 • Pracownik prowadzący własną działalność gospodarczą zachowuje swoje prawa na podstawie niniejszej ustawy.
 • Ustawa obowiązuje od dnia 15 marca do 1 czerwca 2020 roku.

Kilka kwestii dla przypomnienia:

 • Jeżeli przedsiębiorstwo zwróci się do swojego pracownika z wnioskiem o obniżenie etatu z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia, pracownik może odrzucić taką propozycję i zażądać od pracodawcy zastosowania się do przepisów o zachowaniu okresu wypowiedzenia.
 • Pracodawca nie może wymagać od pracobiorcy wykonywania pracy wykraczającej poza obowiązujący w ramach porozumienia etat.
 • Prawo do zasiłku wyrównawczego z tytułu obniżenia etatu ma każdy pracobiorca, także studenci, niezależnie od tego, czy mają prawo do innych świadczeń.

Jak składać wniosek o zasiłek wyrównawczy

Pracobiorca składa wniosek o zasiłek wyrównawczy w formie elektronicznej na prywatnym koncie dostępu „mínar síður” strony Urzędu Pracy. Na prywatnym koncie strony Urzędu Pracy również pracodawca musi złożyć wymagane dokumenty. Dopiero po przesłaniu wszystkich dokumentów zarówno przez pracobiorcę, jak i pracodawcę, Urząd będzie mógł rozpatrzyć wniosek o zasiłek wyrównawczy.

Zob. więcej szczegółów:

www.vinnumalastofnun.is

www.asi.is