Fundusz chorobowy Hlíf ma na celu zapewnienie członkom finansowego wsparcia na wypadek choroby, wypadków lub innych wypadków losowych, dotyczących członków związku bądź ich najbliższych. Fundusz chorobowy zapewnia również finansowanie siłowni, fizjoterapii, badań przesiewowych w kierunku raka, zakupów okularów i aparatów słuchowych itp. Oprócz tego wsparcia Fundusz jest upoważniony do wspomagania różnych środków zapobiegawczych.

Regulamin funduszu chorobowego 

Zasiłek chorobowy

Gdy obowiązek zapłaty za dni chorobowe przez pracodawcę dobiega końca, członek funduszu jest uprawniony do wypłaty diety dziennej przez maksymalnie cztery miesiące (120 dni). Płatność może wynosić do 80% przeciętnego wynagrodzenia w ciągu ostatnich 6 miesięcy z powodu utraty dochodu, ale z pewnymi ograniczeniami.

Inne dotacje

Fundusz chorobowy Hlíf przyznaje prawo do różnych innych dotacji niż zasiłki chorobowe. Warunki dotacji to wpływy składek od członka w sposób ciągły przez ostatnie 6 miesięcy do Funduszu Chorobowego. Kwota dofinansowania opiera się na płaceniu 1% minimalnej płacy za pracę w pełnym wymiarze godzin (100%). Wynagrodzenie jest proporcjonalne dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Dotacje przyznawane są raz na dwanaście miesięcy.

Regluamin innych dotacji

Wnioski

Aby ubiegać się o dotacje, należy wydrukować odpowiedni formularz wniosku, wypełnić go i umieścić w biurze Hlíf. Jednocześnie można wypełnić formularz w biurze, a personel może w razie potrzeby pomóc.

Wniosek o zasiłek chorobowy

Wniosek o inne dotacje

Wniosek o odprawę pośmiertną