VIRK – Fundusz Rehabilitacji Zawodowej
jest instytucją non-profit założoną pierwotnie przez Konfederację Pracy i
Konfederację Pracodawców Islandzkich w maju 2008 r. W styczniu 2009 r. podpisano
nową kartę założycielską z udziałem związków zawodowych i pracodawców w
sektorze publicznym. Fundusz opiera się na porozumieniu w sprawie nowego
porozumienia w sprawie rehabilitacji zawodowej w umowach płacowych na rynku
pracy w 2008 r.

Doradcy rehabilitacji zawodowej pracują
w całym kraju, zazwyczaj w bliskim kontakcie ze związkami zawodowymi i ich
funduszami chorobowymi. Dwóch konsultantów VIRK pracuje w biurze Hlíf.

Związek Hlíf jest członkiem Virk poprzez
Islandzką Konfederację Pracy.

Strona Funduszu Rehabilitacyji Zawodowej

Centrum rehabilitacji
zawodowej Hafnarfjörður 
został powołany jesienią 2008 r. Założycielami
były Związki zawodowe Hlíf, Komitet pracowniczy Hafnarfjarðar, gmina Hafnarfjörður
oraz Sjúkraþjálfarinn.

Rehabilitacja jest zindywidualizowana, a
uczestnicy podążają różnymi drogami i z różną prędkością. Podejmowane są
wysiłki w celu wykorzystania środków dostępnych w lokalnej społeczności, takich
jak systemy opieki zdrowotnej, społecznej i edukacji.

Znaczna część rehabilitacji odbywa się w grupie, w której ma miejsce wspólne uczenie się, a uczestnicy pracują nad wzmocnieniem się we współpracy i komunikacji między sobą. Celem jest zwiększenie niezależności uczestników w miarę postępu rehabilitacji.

Podejmowane są próby, aby w miarę
możliwości zaspokoić potrzeby każdego uczestnika. Pomaga się zrealizować własną
pozycję, zdolność do pracy, potrzeby i możliwości uczenia się. Odbywają się
różne kursy podstawowe, a także możliwość rehabilitacji związanej z nauką.
Część badania rehabilitacyjnego odbywa się poza ośrodkami rehabilitacyjnymi,
ale Centrum Rehabilitacji Hafnarfjörður zapewnia wsparcie, porady i inne
aspekty rehabilitacji.

Przykłady specjalistycznych usług, które
mogą być oferowane uczestnikom, obejmują pracę socjalną, doradztwo finansowe,
poradnictwo multidyscyplinarne, terapię zajęciową, poradnictwo, doradztwo,
poradnictwo żywieniowe, poradnictwo fizjoterapeutyczne i poradnictwo
psychologiczne.

Przez cały okres rehabilitacji
uczestnicy odbywają regularne wywiady z konkretnym doradcą programu
rehabilitacji i otrzymują zachętę i zaangażowanie w dążeniu do swoich celów.
Uzyskują pomoc w poszukiwaniu pracy lub wybierają odpowiednie wykształcenie i
mogą przerwać rehabilitację i rozpocząć pracę w dowolnym momencie. W związku z
tym długość rehabilitacji może się różnić, w zależności od potrzeb każdej osoby
i charakteru rehabilitacji.

Strona internetowa Centrum rehabilitacji zawodowej Hafnarfjörður