Skip to main content
ATHUGIÐ.
Eftirfarandi efni var srkáð fyrir meira en 1 ári.

Miðstjórn ASÍ samþykkti róttækar tilllögur um breytingar á skattkerfinu á fundi sínum þann 23. janúar sl. Tillögurnar eru unnar af Efnahags-, skatta- og atvinnumálanefnd sambandsins. Markmiðið með þeim er að létta byrðum af fólki með lágar og millitekjur og koma á sanngjarnri skattheimtu. Úttekt hagdeildar ASÍ á skattkerfinu, sem sagt var ítarlega frá í desemberblaði Hjálms 2017, sýnir að dregið hefur úr jöfnunarhlutverki skattkerfisins, m.a. með því að láta skattleysismörk ekki fylgja launaþróun. Auk þess hafa vaxta- og barnabótakerfin markvisst verið veikt. Tillögurnar gera m.a. ráð fyrir því að bætt verði við tveimur skattþrepum, þannig að þau verði fjögur í stað tveggja í dag.

Húsnæðisstuðningur hins opinbera hefur þannig rýrnað á sama tíma fasteigna- og leiguverð hefur rokið upp. Á síðustu árum hefur barnafjölskyldum sem fá stuðning í gegnum barnabótakerfið fækkað mikið og bæturnar sem hlutfall af launum lækkað verulega. Stuðningskerfin nýtast nú aðeins fámennum hópi mjög tekjulágra einstaklinga. Þau eru ekki lengur það tekjujöfnunartæki sem lagt var upp með vegna vaxandi tekjuskerðinga. Þessu vill Alþýðusambandið breyta og leggur því fram hugmyndir um breytingar á skattkerfinu sem auka jöfnuð og ráðstöfunartekjur megin þorra launafólks.

Skattkerfið:

  • Þrepaskipt skattkerfi með 4 skattþrepum
  • Fjórða þrepið verði hátekjuþrep
  • Skattleysismörk hækki og fylgi launaþróun
  • Breytingin auki ráðstöfunartekjur mest hjá þeim sem hafa laun undir 500.000 kr. á mánuði

Húsnæðisstuðningur:

  • Endurreisa þarf húsnæðisstuðningskerfin
  • Koma þarf í veg fyrir að sveiflur á markaði hafi áhrif á stuðninginn og þar með afkomu launafólks

Barnabætur:

  • Barnabætur nái til þorra barnafjölskyldna
  • Dregið verulega úr tekjuskerðingum
  • Tekjuskerðingarmörk hækki og fylgi launaþróun

Til að mæta tillögunum getur hið opinbera horft til nokkurra mögulegra tekjuöflunarleiða ss. hækkunar fjármagnstekjuskatts sem eykur samræmi í skattlagningu launa og fjármagns, upptöku auðlegðarskatts og aukins skattaeftirlits.

Nánar um tillögur ASÍ í skattamálum