Skip to main content

Athugið, þessi grein er meira en ársgömul.

Nýlega var birt álagning fasteignamats fyrir árið 2020, en hún tekur gildi um áramótin. Hvert sveitarfélag fyrir sig ákveður álagningarhlutfall fasteignagjalda við gerð fjárhagsáætlunar, á grundvalli fasteignamatsins. Hækki fasteignamatið á milli ára – og álagningarprósenta sveitarfélagsins stendur í stað, þýðir það raunhækkun fasteignagjaldanna.

Ef stjórnendur sveitarfélags ætla ekki að hækka álögur á bæjarbúa, verða þeir að lækka álagningarprósentuna, til að vega upp hækkun fasteignamatsins.

Í tengslum við gerð kjarasamninga gaf Samband sveitarfélaga fyrirheit um að gjöld þeirra hækkuðu ekki á árinu 2019 umfram það sem þegar hefði verið ákveðið – og að árið 2020 yrðu gjöld ekki hækkuð umfram hækkanir vegna verðbólgu.

Nú, þegar fyrir liggur fasteignamat fyrir árið 2020, sendi forseti ASÍ hvatningu til sveitarfélaganna um að standa við fyrirheitin frá því við gerð kjarasamninga og lækka álagningarprósentuna í samræmi við hækkun fasteignamatsins.

Áskorun forseta ASÍ fer hér á eftir:

Í tilefni þess að nú liggur fyrir fasteignamat fyrir næsta ár ætlast Alþýðusamband Íslands til þess að sveitarfélög standi við yfirlýsingar gefnar í tengslum við kjarasamninga í apríl og lækki álagsprósentur fasteignaskattsins vegna ársins 2020. Þannig má koma í veg fyrir að hækkun fasteignamats skili sér sjálfkrafa í skattahækkun til almennings í gegnum hærri álagningu. 

Launafólk á almennum vinnumarkaði gekk til samninga og samþykkti þá með því fororði að hið opinbera legðist á árarnar með aðilum vinnumarkaðarins við að halda aftur af útgjaldaaukningu heimila landsins. Stoðirnar undir þeim samningum voru yfirlýsingar stjórnvalda, þar með talin yfirlýsing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Nú þegar hefur það sveitarfélag þar sem fasteignamat hækkar mest, Akranes, lýst því yfir að skatthlutfallið verði lækkað þannig að ekki komi til skattahækkunar á heimili. Við fögnum því og hvetjum önnur sveitarfélög til að axla ábyrgð og standa með launafólki til að markmið nýgerðra kjarasamninga um aukinn kaupmát, lága verðbólgu og lægri vexti og nái fram að ganga. ASÍ mun í framhaldinu fylgjast vel með gjaldskrábreytingum sveitarfélaganna og viðbrögðum þeirra við hækkun fasteignamats.

is Icelandic
X