Skip to main content

AFL Starfsgreinafélag, Efling Stéttarfélag, Aldan Stéttarfélag, Stéttarfélag Vesturlands og Verkalýðsfélagið Hlíf hafa undirritað samkomulag um rekstur félagakerfisins Tótal.  Fjögur síðarnefndu félögin hafa einnig keypt hluti í Félagakerfinu Tótal ehf., sem áður var að fullu í eigu AFLs Starfsgreinafélags.

Hlutafélagið verður rekið sem óhagnaðardrifið félag í framtíðinni – þ.e. að rekstrarkostnaði þess verður deilt niður á notendur félagakerfisins í hlutfalli við notkun hvers og eins.

Samstarfssamningur félaganna og kaup á hlutafé í kerfinu er niðurstaða viðræðna félaganna í á annað ár.  Verkalýðsfélagið Hlíf hóf notkun á félagakerfinu Tótal fyrir um ári síðan en hin þrjú félögin hófu viðræður við AFL Starfsgreinafélag síðastliðið haust.  Jafnframt samstarfssamningnum hafa félögin fimm gengið frá samstarfs-og rammasamningi við Advania um áskrift að bókhaldskerfi, hýsingu og aðra skylda þjónustu.

Í augnablikinu er verið að flytja gögn Öldunnar og StéttVest yfir í Tótal og innleiðing í kerfið hefst á næstu vikum.  Verið er að vinna innleiðingaráætlun fyrir Eflingu og er stefnt að því að innleiðingu verði að fullu lokið í maí.

Nokkur önnur félög innan Alþýðusambands Íslands hafa óskað eftir kynningu á Tótal félagakerfi og eru kynningarfundir áformaðir á næstu vikum.

Uppruna Tótal félagakerfis má rekja til 2011 er AFL Starfsgreinafélag lét gera orlofskerfi fyrir sig en notaði að öðru leyti félagakerfið Bóta.  2016 tók AFL í notkun félagakerfishluta sem m.a. tekur á móti skilagreinum og heldur utan um styrki og sjúkradagpeninga.

Kerfið er í stöðugri þróun og inniheldur m.a. kosningakerfi, hópa-og skeytakerfi, vefverslun, aðgangsstýrikerfi fyrir orlofsíðbúðir auk orlofskerfis, iðgjaldakerfis og styrkja og dagpeningakerfis.  Að auki er unnt að vinna fjölda skýrslna úr kerfinu. Tótal tengist Navision / BC bókahaldskerfi með veflausn og með þeirri samþættingu verður innheimta iðgjalda og afgreiðsla styrkja og dagpeninga sjálfvirk.

Kerfið er með „mínar síður“ sem nú þegar eru á sjö tungumálum og unnið að fjölgun þeirra. Mínar síður bjóða upp á fjölbreytta möguleika til gagnvirkni og að félagsmenn geti sinnt málum sínum sjálfir á þeim.

Síðustu mánuði hefur verið unnið að viðbótum við kerfið í samráði við ofangreind félög og tekið tillit til sérþarfa hvers og eins.

Tótal félagakerfi er að öllu leyti íslensk smíði og er forritað af Austurnet ehf. – sem er hugbúnaðarfyrirtæki sem staðsett er á Egilsstöðum.  Kerfið var skrifað fyrir AFL Starfsgreinafélag og voru tíðir rýnifundir starfsfólks AFLs grundvöllur þróunarvinnunnar.  Þróun kerfisins og viðbætur hafa allar verið í nánu samráði við starfsfólk AFLs og nú síðustu mánuði starfsfólk Hlífar og loks hinna þriggja félaganna.