Sjúkrasjóður Hlífar

Sjúkrasjóði Hlífar er ætlað að veita félagsmönnum fjárhagslegan stuðning vegna veikinda, slysa eða annarra áfalla sem þeir eða aðrir þeim nákomnir kunna að verða fyrir.

 • Þegar greiðsluskyldu atvinnurekanda lýkur, á sjóðfélagi rétt til greiðslu dagpeninga í allt að fjóra mánuði (120 dagar).
 • Greiðslan getur numið allt að 80% af meðaltals launum síðastliðna 6 mánuði fyrir tekjutap en þó með ákveðnu hámarki.

Aðrir styrkir

 • Líkamsræktar
 • Sjúkraþjálfunar
 • Krabbameinsskoðunar
 • Gleraugna- og heyrnatækjakaupa
 • o.fl.
Umsókn

Leiðbeiningar: Fylltu út umsókn á PDF og sendu á netfangið hlif@hlif.is – ásamt fylgiskjölum.

Jafnfræmt er hægt að mæta á skrifstofu okkar að Reykjavíkurvegi 64 og fá aðstoð ef þörf er á.

Sjúkradagpeningar

 • Skilyrði fyrir styrk er greitt hafi verið af félagsmanni samfellt síðastliðna 6 mánuði til sjúkrasjóðs Hlífar.
 • Styrkupphæð miðast við að greitt hafi verið 1% af lágmarkslaunum á hverjum tíma fyrir fullt starf (100 %).
 • Greitt er hlutfallslega fyrir fólk í hlutastörfum.
 • Styrkur er veittur einu sinn á hverjum tólf mánuðum.
Umsókn