Skip to main content

Helstu atriði kjarasamnings við SFV

By 02.07.2020júlí 10th, 2020Fréttir
Athugið, þessi grein er meira en ársgömul.

Þann 30. júní sl. var undirritaður kjarasamningur milli Verkalýðsfélagins Hlífar og Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis annars vegar og Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu hins vegar. Samningurinn er með fyrirvara um samþykki félagsmanna í atkvæðagreiðslu.

Atkvæðagreiðslan hefst kl. 12:00 á hádegi föstudaginn 10 júlí og lýkur kl. 12:00 á hádegi mánudaginn 20. júlí.

Samningurinn gildir frá 1. apríl 2019 og til 31. mars 2023.


Kynningarglærur

Samningurinn sjálfur

English

Helstu atriði

Upptaka frá kynningarfundi

Helstu atriði samningsins

Launaliður

 • Þann 1. apríl 2019 hækka mánaðarlaun afturvirkt um 17.000 kr. Greiðsla inn á samninginn (105 þúsund krónur sumarið 2019) dregst frá við uppgjör afturvirkrar hækkunar.
 • Þann 1. apríl 2020 hækka mánaðarlaun um 24.000 kr. fyrir launaflokka 1-17 og um 18.000 kr. fyrir launaflokka þar fyrir ofan.
 • Þann 1. janúar 2021 tekur gildi ný launatafla. Við yfirfærslu í nýja launatöflu er tryggt að enginn sem raðast fyrir neðan launaflokk 17 fái minna en 24.000 kr. hækkun á mánaðarlaunum. Aðrir fá að lágmarki 18.000 kr. hækkun mánaðarlauna.
 • Frá 1. janúar 2021 verður ráðstafað allt að 60 milljónum kr. á ársgrundvelli til endurskoðunar á stofnanasamningum og vegna röðunar í nýja launatöflu.
 • Þann 1. janúar 2022 hækka mánaðarlaun um 17.250 kr.
 • Laun í launaflokkum 1-17 hækka um 82.250 kr. á samningstímanum (+ áhrif af launatöflubreytingu)
 • Laun í launaflokkum 18 og ofar hækka samtals um 70.250 kr.
 • Sérstök ákvæði um laun ungmenna falla brott og taka ungmenni því sömu röðun og aðrir starfsmenn.

Greiðslur fyrir yfirvinnu verða tvenns konar. Annars vegar 1,0385% af mánaðarlaunum eins og verið hefur (yfirvinna 2) og hins vegar lægri yfirvinnutaxti fyrir vinnu frá kl. 08:00 til 17:00 virka daga, upp að 40 stundum á viku, sem verður 0,9385% af mánaðarlaunum (yfirvinna 1).

Desemberuppbót:

 • 92.000 kr. í desember 2019
 • 94.000 kr. í desember 2020
 • 96.000 kr. í desember 2021
 • 98. 000 kr. í desember 2022

Orlofsuppbót:

 • 50.000 kr. í júní 2019
 • 51.000 kr. í júní 2020
 • 52.000 kr. í júní 2021
 • 53.000 kr. í júní 2022

Stytting vinnuvikunnar – dagvinna

 • Sjá Fylgiskjal 1 í nýjum samningi og sérstaka kynningu
 • Tryggt verður að vinnutími styttist um 13 mínútur á dag (65 mínútur á viku) 1. janúar 2021 án nokkurrar skerðingar á launum eða öðrum réttindum.
 • Með sérstöku samkomulagi á vinnustöðum má stytta vinnuviku frekar, eða um allt að 4 klukkutíma á viku niður í 36 virkar vinnustundir.
 • Stytting niður í 36 vinnustundir krefst þess að gefa upp forræði yfir kaffitímum. Engu að síður er tryggt að fólk fái neysluhlé.
 • Vinnutímahópar skipaðir fulltrúum starfsfólks og stjórnenda útfæra samkomulag. Þann 1. október 2020 á niðurstaða viðræðna þessara hópa að liggja fyrir. Greidd verða atkvæði áður en útfærslan kemur til framkvæmda, 1. janúar 2021.

Stytting vinnuvikunnar – vaktavinna

 • Sjá Fylgiskjal 2 í nýjum samningi og sérstaka kynningu
 • Vinnuvikan styttist og verður 36 vinnustundir og getur farið niður í 32 vinnustundir.
 • Kemur til framkvæmda 1. maí 2021
 • Breytingar verða gerðar á vinnufyrirkomulagi og launakerfi. Markmið kerfisbreytinganna er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf þannig að störf í vaktavinnu verði eftirsóknarverðari.
 • Sjá sérstaka kynningu
  • Útreikningur vinnuskila er mismunandi fyrir þá starfsmenn sem vinna vaktavinnu utan dagvinnumarka samkvæmt skipulegri vaktskrá
  • Hver klukkutími á næturvakt er talinn 1,2 klukkutími eða 72 mín upp í vinnuskyldu.
  • Hver klukkutími á kvöldvakt og dagvakt um helgar er talinn 1,05 klukkutími eða 63 mín upp í vinnuskyldu.
 • Árleg vinnuskylda vaktavinnufólks sem vinnur á reglubundnum vöktum skal að jafnaði vera sú sama og hjá dagvinnufólki. Jöfnun vinnuskila kemur í staða helgidagafrís og bætingar.
  • Starfsmaður fær helgidagana jafnóðum en þarf ekki að bíða í ár með að fara í frí.
  • Starfsmaður getur óskað eftir að safna upp fríi og taka dagana saman.
 • Árleg vinnuskylda vaktavinnufólks sem vinnur á reglubundnum vöktum skal að jafnaði vera sú sama og hjá dagvinnufólki. Jöfnun vinnuskila kemur í stað helgidagafrís og bætingar.
 • Inn kemur vaktahvati sem greiðist sem hlutfall mánaðarlauna vegna fjölbreytileika og fjölda vakta á launatímabili samkvæmt skiplögðum vöktum innan vinnutímaskyldu.
  • Vaktahvati miðast við að unnar séu 42 stundir utan dagvinnu á mánuði. Teknar séu mismunandi tegundir vakta (dagvaktir, kvöldvaktir, næturvaktir virka daga og helgarvaktir). Mætt sé oftar en 14 sinnum í mánuði
 • 25 mín. vegna kaffitíma fellur út
 • Sjá vaktareikni: https://betrivinnutimi.is/vaktareiknir/
  • Nýir starfsmenn: skal kveðið á um í ráðningarsamningi.
  • Eldri / núverandi starfsmenn: ekki skylt að gera nýjan ráðningarsamning en þarf að gera skriflegt samkomulag að loknu samtali við yfirmann – þarf að liggja fyrir eigi síðar en 1. maí 2021
  • Allir fái 30 daga í orlof á ári
Translate »